stott

Støttekontakt blir innvilget til personer som trenger hjelp eller bistand til utøvelse av aktiviteter og/ eller sosiale relasjoner.


Det er både unge og eldre som søker om støttekontakt.

Rikstrygdeverket definerer støttekontakter som oppdragstakere. Disse gis derved ikke samme rettigheter og plikter som kommunale arbeidstakere i fast forpliktende arbeidsforhold.

Du bør helst være over 18 år, ha førerkort og disponere bil.


Lønn og godtgjørelser:
 

Lønn: Pr. tiden kr. 126,98 pr. time.
Utgiftsdekning: Dekkes med inntil kr 200,- pr. mnd.
Kilometergodtgjørelse: Kr. 3,65 pr. km., inntil 100 km. pr. mnd.

I tillegg dekkes kjøring til og fra oppdraget med kr. 3,65 pr. km.

 

Når du er støttekontakt må du:
 

Undertegne lovfestet taushetsplikt,

Legge fram politiattest av ny dato, jfr. Lov om sosiale tjenester § 8.10 – Politiattest, dersom du skal være støttekontakt for barn eller personer med utviklingshemming.


Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon.

Gerd Else Vaag

Enhetsleder miljøtjenesten

 

Telefon: 75197053 / 97526834

E-post: gerd.vaag@hemnes.kommune.no