Vil du bli verge? - noen trenger deg!

verge.jpg
Fra 1. juli 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft. Samtidig legges de kommunale overformynderiene ned, og Fylkesmannen overtar deres oppgaver og ansvar. De som i dag er oppnevnt til verger og hjelpeverger etter dagens regelverk, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen. Det vil alltid være behov for flere verger og Fylkesmannen i Nordland ønsker derfor nå å rekruttere inn nye verger. Både for enkeltstående oppdrag og som faste verger engasjert av Fylkesmannen. Vi søker personer som liker å jobbe med mennesker, og som har tid og lyst til å gjøre en viktig samfunnsoppgave. Arbeidet vil normalt bli godtgjort, og satsene finner du her.

Mer informasjon om Vergemålsreformen og oppgaven som verge finnes på fylkesmannen.no og vergemål.no