Det er mye rein i området Bjerkamarka, Vekthaugen og på Rostafjellet. Vi er inne i en periode hvor reinen har behov for ro. 

Etter å ha vært i kontakt med reineierne ønsker ikke de å stenge løypa fra Bjerka til Store Målvatn så lenge snøscooterne holder seg til løypenettet. Dersom reglene for løypenettet ikke blir overholdt, og/eller det er ulovlig kjøring i andre områder, vil løypenettet stenges i sin helhet. 

Kjøring på Rostafjellet er utenfor løypenettet, og all kjøring uten dispensasjoner er forbudt. Politiet er kontaktet med oppfordring om å gjennomføre kontroller i området.