Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.


Personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.


Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.
 

Hvem bør oppsøke legehjelp?
Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.
Melding om blodpropper og hjerneblødninger etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen
Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet orienterte i går om en melding fra Tynset om et uventet dødsfall som følge av hjerneblødning etter vaksinering med COVID-19 Vaccine AstraZeneca.


Vi har i dag, 13. mars, mottatt ytterligere tre meldinger om alvorlige tilfeller av blodpropp eller hjerneblødning hos yngre personer som har fått AstraZeneca-vaksinen. Disse får nå behandling på sykehus.


Felles for disse pasientene er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Blodpropp og påfølgende hjerneblødning er en sjelden tilstand.
- FHI har satt AstraZeneca vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet. Nå er det Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltakene i denne alvorlige situasjonen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.
Lignende tilfeller i andre land:
Det er meldt om lignende hendelser i andre europeiske land, og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) vurderer om det kan være en sammenheng med koronavaksinene. Foreløpig er det ikke kommet noen konklusjon.
Ser nøye på bivirkningsmeldinger om blodpropp og blødninger
FHI og Legemiddelverket har satt i gang analyser for å undersøke sammenhengen mellom vaksinen og ulike former for blodpropp, for eksempel hjerneslag og blodpropp i lungene. Disse analysene vil ta tid.
Legemiddelverket vil nå se ekstra nøye på meldinger om blodpropp og blødninger for samtlige koronavaksiner. Vi ber helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig.
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har også iverksatt egne undersøkelser av vaksinen.
Slik melder du bivirkninger:
Helsepersonell har plikt til å melog alvorlige bivide ved mistanke om nye, uventede rkninger. Bemanningen hos FHI er styrket og RELIS bistår FHI i behandlingen av meldinger slik at disse blir behandlet raskere.

Privatpersoner kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.