Korgen Ungdomsklubb mangler vikarer som kan trå til ved sykdom og fravær i det faste personalet.

Arbeid på klubben er givende og du kommer i nær kontakt med ungdom på deres fritid. Lokalene er fine og gir mange muligheter for aktiviteter.

Hvis du kunne tenke deg å jobbe som vikar enkelte kvelder ber vi deg ta kontakt med klubbleder Hilde Forsmo, tlf 91 88 24 80 eller på E-post: hilde.forsmo@hemnes.kommune.no eller Ketil Tverrå, tlf 90 85 03 14, E-post: ketil.tverraa@hemnes.kommune.no