Fylkesmannen i Nordland trenger representanter til enslige mindreårige asylsøkere i Hemnes.

I forbindelse med at det skal etableres et mottak for enslige mindreårige flyktninger (EM) på Bjerka i Hemnes kommune søker vi etter verger for ungdommene.
Fylkesmannen skal oppnevne representanter som skal være juridisk erstatter for foreldrene, som skal tale barnets sak i forhold til utlendingsmyndighetene, skole, helsevern, asylmottak m.m.

Barna vil være på mottaket inntil det blir gjort vedtak om oppholdstillatelse og bosetting i annen kommune, eller søknad om asyl avslås.
Oppdraget som representant godtgjøres etter faste satser.

Dersom du synes dette er interessant så kontakt oss så snart som mulig på telefon 75 53 15 00 / 75 53 15 00
Eller send en mail til: fmnopost@fylkesmannen.no