Invitasjon til kirke og veterankaffe i Hemnes rådhus søndag 7. mai 2017

Hemnes kommune ønsker å hedre lokale veteraner som har tjenestegjort i internasjonal tjeneste i anledning den årlige Veterandagen 8. mai

Jeg ønsker i den anledningen å invitere Deg til en markering av dagen i Olehallen, Hemnes rådhus, Korgen, søndag 7. mai 2017 kl. 12.30.

Før veterankaffen er det gudstjeneste i Korgen kirke kl.11.00 ved sokneprest Terje Halvorsen som selv er veteran fra SFOR og Bosnia.

Veterankaffen blir en del av kirkekaffen denne dagen. Jeg ønsker deg med ledsager/følge velkommen.

Christine Trones, ordfører