Vellykket - må være riktig ord å bruke om fagdagen om rehabilitering 14. februar på Hemnesberget omsorgssenter!
Rehabiliteringsteamet organiserte en dag med fokus på rehabilitering for interesserte i kommunen.

Det var vel 50 deltakere, både ansatte i omsorgstjenesten, ansatte fra andre enheter og politikere. Hverdagsrehabilitering var det temaet som ble mest vektlagt, og som nok ga mange en aha-opplevelse. Ekstern foreleser, Trude Hartviksen, og deltakerne til sammen bidro til en svært vellykket dag.

rehab fagdag 1_500x281.jpg rehab fagdag 4_500x375.jpg
Ordfører Christine Trones likte dette initiativet  Foreleser Trude Hartviksen 
rehab fagdag 2_656x369.jpg
Mange interesserte tilhørere