Det var ca. 60 deltakere, og det ble en vellykket dag som ga mange økt kompetanse i temaet palliasjon og lindrende behandling. Sykehjemslege i Rana, Anette Fosse, manuellterapeut Jennifer Mikaelsen, kreftsykepleier ved Helgelandsykehuset Sølvi Hall, prest Hans Kristian Haaland og gestaltterapeut Frigg Valla var forelesere.

 

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder omsorgstjenesten