deltakelse-på-konser.png
Elever fra kulturskolen som deltok på solidaritetskonserten.

Konserten var svært vellykket. Elevene på kulturskolen opptrådde på sine instrument. Det ble en svært variert og god konsert, med mange innslag. I tillegg til musikk var det også stilt ut bilder fra de elevene som hadde valgt den uttrykksformen.

Hemnes kommune har en serbisk vennskapsby som heter Prokuplje. Den ligger i sørøst-Serbia.  På konserten ble de samlet inn penger til frivilligsentralen i Prokuplje. Pengene skal gå til familier som har mista alt de eide i flommen. Dette som et håndslag fra innbyggerne i Hemnes kommune.
Gjennom bøsser, loddbøker og salg av kaker og kaffe ble det samlet inn totalt kr. 15.657.-

Dette er vi veldig godt fornøyde med, sier Elisabeth Ødegård – kulturskolerektor og Emilie Juvik – leder av ungdomsrådet.
Det var i grunnen over all forventing! Beslutningen om et fellesarrangement ble tatt ganske spontant, men dette var jo en suksess på alle måter! Nå puster vi lettet ut, og bare koser oss, sier de to.  Folk viste stor giverglede, og det var tydelig at de ønsket å bidra til vennskapskommunen vår i Serbia.

Vi garanterer at pengene kommer frem dit det er mest behov.  Pengene blir sendt til frivilligsentralen i Prokuplje. Sentralen, vil i samråd med lokalt Røde Kors, fordele pengene videre ut til folk. 

Hemnes kommune vil få rapport i ettertid på hva pengene er blitt brukt til.