Velkommen til nye rektorer i Hemnes kommune

 Det er med stor glede og forventning vi informerer om at Liv-Åse Lorentzen og Hanne Heggedal har takket ja til å bli rektorer i Hemnes kommune.

Liv.jpgLiv-Åse Lorentzen har takket ja til å bli rektor ved Hemnes sentralskole og kommer nå fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Herøy kommune. Hun har lang fartstid innenfor skole, utvikling og forvaltning. Hun har tidligere jobbet som lærer og assisterende rektor i Hemnes kommune.  Liv-Åse har også hatt flere jobber i Rana kommune innenfor utvikling, forvaltning og administrasjon. Liv-Åse er 43 år og er bosatt i Rana. Hun er klar og trer inn i stillingen 01.06.21.

 

 

 

 

 

 

 

Hanne.jpg

Hanne Heggedal har takket ja til å bli rektor ved Bleikvasslia skole. Hanne har lang fartstid i kommunen og kommer fra stillingen som rådgiver og lærer ved Bleikvasslia skole. Tidligere har hun bl.a. vært lærer ved Korgen sentralskole. Hanne har også jobbet som pedagogisk leder ved Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage. Hanne har overlappet rektor Jon Ervik og blir formelt tilsatt fra 01.05.21. Hanne er 56 år og bosatt i Bryggfjelldalen.


Hemnes kommune gleder seg til å kunne benytte seg av deres kompetanse, kunnskap og erfaring. 

Velkommen til oss!

Rolf Arne Westgaard   
Enhetsleder skole                                                                                                       


Hemnes kommune