I en tid da flere og flere brukere er avhengige av å bruke nettet som kontaktform med oss, var det nødvendig å forandre måten vi kommuniserte med omverden på.

De hjemmesidene du møter fra i dag, er et viktig skritt videre mot det vi håper skal bli en god arena for de som vil være i kontakt med oss. Vi vil skritt for skritt bygge opp interaktive løsninger, dvs. muligheter for å bestille tjenester og være i dialog uten å måtte besøke oss på rådhuset eller i enhetene rundt om. Og du vil etterhvert kunne dra nytte av stadig større adgang til de informasjonsbaser vi har, f.eks. hva vi kan tilby når det gjelder boligtomter og næringsareal. Ettersom vi ennå ikke er helt i havn, er vi svært takknemlige dersom du gir oss synspunkter på hva som fungerer godt, hva som fungerer dårlig og hva du savner når du besøker hjemmesidene våre. Slike tilbakemeldinger er helt nødvendige dersom vi i framtida skal bli gode nok.

Mye er nytt og noe vil du kanskje kunne kjenne igjen. Noe av det vi er svært fornøyd med, er at vi nå kan tilby likeverdig tilgang til informasjon om alle tjenesteområder, og du vil også kunne få et godt inntrykk av Hemnes her-og-nå gjennom WEB-kameraene som er satt opp i Bleikvasslia, Korgen og Hemnesberget.

Vi ser med glede fram til økt kontaktflate med alle som finner å utnytte de muligehetene som ligger på de nye hjemmesidene våre. Lykke til!

Arne Sørensen

rådmann