Veil. senter logo1

Hvem er vi:

Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge er en selvstendig enhet drevet

av Norske Kvinner Sanitetsforening avd. Finnmark, og er et tilbud for

pårørende til rusmiddelavhengige for hele befolkningen i Nord Norge.

Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge

 • Gir faglig veiledning, råd og informasjon til pårørende av rusmiddel-
 • avhengige, både alkohol, narkotika og medikament relatert misbruk.
 • Skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom
 • informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
 • Samarbeider med offentlig og privat hjelpeapparat.
 • Er et livssynsnøytralt tilbud.

Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være

svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som

kan oppstå hos pårørende. Veiledningssenteret for pårørende i

Nord Norge legger vekt på å være et rolig og trygt sted, hvor

hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema

de selv er opptatt av.

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og er gratis.

Det er bare å ringe, og du får timeavtale umiddelbart.

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres

journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Hvem er pårørende?
Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddel-

avhengige er velkommen til oss. Dette kan for eksempel være

foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venner, svigerfamilie

og kollegaer. Mennesker som har opplevd dødsfall relatert til

rus er også velkommen til å ta kontakt.

Hva kan de tilby:

 • Veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende gjennom:
 • Individuelle samtaler over telefon og samtaler på senteret i Alta
 • Parsamtaler
 • Ulike samtalegrupper
 • Kurs for pårørende

Åpningstider på telefon er:
Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 09 00 – 14 00
(Det kan gjøre avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)

Ta kontakt på telefonnummer 784 40 810

Veil. senter logo2