Hemnes kommune ønsker å minne om at det ikke settes full beredskap på brøyting av  Korgfjellveien, dette medfører at veien kan stenges på svært kort varsel. Det oppfordres derfor til å følge med på værmeldingen hvis det planlegges lengere opphold på fjellet, slik at man ikke risikerer at bilen snør inne på fjellet.

 

 

 

 

 

 

Korgfjellveien er åpnet til påsken.