bom.jpg
Korgfjellveien er stengt med bom ved avkjørsel til skytterbanen. Natt til tirsdag ble bommen brutt opp ved at den er knekket og brutt ut av låsestilling. Det antas at hendelsen har sammenheng med at E6 gjennom Korgfjelltunellen var stengt i perioder denne natten, og vedkommende har lett etter mulig omkjøringsvei. Hendelsen er anmeldt til politiet.

Overfor bommen er ikke veien brøytet siden i desember, men lite snø gjør at veien er kjørbar et stykke videre. Ettersom bommen ikke lenger stengte veien ble veien oppfattet som åpen for trafikk.

Artikkel i Rana Blad