Bane Nor gjennomfører arbeider på jernbanelinjen langs Mulvikveien. I uke 22 planlegger de arbeider med dreneringsledninger som medfører kryssing av den kommunale veien.

Arbeidene er planlagt 28-30 mai, og vil medføre stenging av veien i perioder. Arbeidene utføres av Toralprosjekt Namskogan, for nærmere avklaringer henvises det til entreprenøren på stedet.

 Fremdriftsplan: 1 stk etter Kleiva torsdag 28. mai, 2 stk mellom Røssåauren og Mula 29. og 30. mai. (Se kartutsnitt under)