Bane Nor gjennomfører arbeider på jernbanelinjen langs Mulvikveien. Lørdag 20 juni planlegger de arbeider med dreneringsledninger som medfører stenging av veien i perioder. Arbeidene utføres av Toralprosjekt Namskogan, for nærmere avklaringer henvises det til entreprenøren på stedet.

Fremdriftsplan: 1 stk mellom  Kleiva og Røssåauren lørdag 20. juni kl 0700 - 1300, mellom Røssåauren og Mula lørdag 20. juni. kl 0700-1900 med sprengningsarbeid mellom kl 12:00-1700:(Se kartutsnitt under).