Hemnes kommune gjennomfører i disse dager veiarbeider på Kyllingmoveien.  Arbeidene vil i ukene 37-38  i perioder medføre stenging av veien , ved behov legges det til rette for å slippe trafikken forbi men det må påregnes en del venting. Arbeidene gjennomføres av Skogpartner AS

Enhetsleder Tekniske Tjenester