Veibiten i Tømmerheia fra Fylkesveien (Leirskarveien) til kryss til boligfeltet skal masseutskiftes. Arbeidene vil medføre at veien stenges for trafikk 21-23. mai, omkjøring skiltes viav Aspmoen. Arbeidene utføres av Johansen maskin AS