I uke 39 skal det gjennomføres veiarbeider på Smibakkveien Bjerka. Arbeidene utføres av KOMAS og omfatter masseutskifting av veien i parti  fra kryss til Litlbjerkveien og ca 40 meter mot skolen. Asfaltering er planlagt i uke 40. Arbeidene vil medføre begrenset fremkommelighet mens arbeidet pågår.

 

Alternativ adkomst til Bjerka skole og Buliveien via Rønningveien