Hemnes kommune skal gjennomføre veiarbeider på Sentrumsveien i Korgen, i området mellom Aspmobakken og Leirskardkrysset.

Dette veistrekket har over tid vært utsatt for utglidninger i veibanen. Arbeidene omfatter stabiliserende tiltak, med dreneringsgrøfter for senking av grunnvannsstanden, og masseutskifting i veibanen.

Under arbeidene vil veien bli stengt for all trafikk, med mulighet for omkjøring rundt Aspmoen. Arbeidene som gjennomføres av Johansen maskin AS starter opp ca 1. oktober, og vil pågå ca 3 uker.

Hvis værforholdene tillater det blir denne veien samt Aspmobakken asfaltert i høst.