Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Hemnes kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 32/15.

Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend (lovdata.no) og vil da være rettskraftig. Vedtaket kan påklages av parter, nærmere opplysninger fås hos saksbehandler Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no. Plandokumentene er tilgjengelig på hemnes.kommune.no

 

Dokumenter i saken:

00 Lokal forskrift vedtatt.pdf

Adressenavn Hemnes kommune.pdf

adresseveileder-uu.pdf

Lokal Bjerka.pdf

Lokal Korgen.pdf

Lokal Finneidfjord.pdf

Lokal Hemnesberget.pdf

Overordnet øst 1.pdf

Overordnet øst 2.pdf

Overordnet øst 3.pdf

Overordnet vest 1.pdf

Overordnet vest 2.pdf

Overordnet vest 3.pdf

Overordnet vest 4.pdf