Vedlikehold på gatelysene vil bli foretatt denne uken. Det vil i denne forbindelse være mange gatelys påslått på dagtid for å kontrollere lysene ved pæreskifte  etc. Lysene vil bli slått av så fort arbeidet med vedlikeholdet er ferdig på de forskjellige stedene.

Med vennlig hilsen
Jan Tore Trongmo

Hemnes Kommune

Tekniske tjenester