Dette skyldes ny organisering og nye saksbehandlingssystemer i NAV.

Vi håper på å få rettet opp dette så snart som mulig.