NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare for lørdag 29. desember 2018. Varselet gjelder for regionene Helgeland. Faregrad 4.

Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland/2018-12-29

Hemnes kommune har normal beredskap men følger med på situasjonen.