Kjensvatnet - Gresvatnet

Dispensasjoner gitt etter § 5b (varig funksjonshemming) og § 6 for kjøring østover på/ langs Kjensvatnet og Gresvatnet opphører som opprinnelig angitt den 15. april selv om løypen på vestsiden av Kjensvatnet er åpen til 25. april (p.g.a. område for reinkalving).

Vest for Tustervatnet (bl.a. Hanskvatnet)

Dispensasjoner gitt etter § 5b (varig funksjonshemming) kjøring vest for Tustervatnet opphører som opprinnelig angitt den 15. april p.g.a. område for reinkalving, selv om løypen over Tustervatnet er åpen til 20. april.

Røsvatnet - Tustervatnet

Dispensasjoner etter § 6 for isfiske på Røsvatnet og Tustervatnet gjelder inntil 5. mai selv om løypenettet stenges 20. april.

NB! Løypenettet stenges 20. april pga. dårlige isforhold i en del områder. Det må derfor utvises spesielt stor aktsomhet ved kjøring på isen etter denne dato og all ferdsel skjer på eget ansvar!

For de store fiskevannene med anledning til isfiske uten adkomst via brøytet vei (Store Målvatn og Bleikvatnet) forutsettes det adkomst til vannene via åpent løypenett – dvs. isfiskedispensasjonen kan ikke benyttes hvis adkomstløypene er stengt.