Til informasjon.

Vannforsyningen i Hemnes kommune består i dag av 4 kommunale vannverk som forsyner ca. 3800 av kommunens 4524 innbyggere. Resterende innbyggere har privat vannforsyning.

Vannverkene er lokalisert i:

  • Bleikvasslia, med Røssvatnet som vannkilde
  • Korgen, med Valåga som vannkilde
  • Bjerka/Finneidfjord, med Kangsliåga som vannkilde
  • Hemnesberget, med Sagelva som vannkilde

Til tross for en noe lang kulde- og tørrværsperiode anses vannvolumet i vannkildene per dagens dato som gode.

Med bakgrunn i at vi er inne i nevnte periode med lite nedbør og kulde, kontrolleres vannkildene, med unntak av Røssvatnet, ukentlig. Dette bidrar til at kommunen har god oversikt over vanntilgangen. Ved manglende vanntilgang vil kommunen ta i bruk insentiver som vil sikre kommunens innbyggere drikkevann.

Dersom det viser seg at perioden blir langvarig kan dette føre til en redusert vanntilgang. Kommunen vil da ta direkte kontakt med berørte innbygger for videre informasjon.

 

Vann og avløp.