Vannkrane

Etter dagens befaring på Hemnesfjellet, konstaterer vi nå at vannet tar rett veg og vannmagasinene på Hemnesberget begynner å fylle seg.

Den kritiske vannsituasjonen synes nå over, men vi ber fortsatt om at det unngås frosttapping og unødig bruk av vann.