Det vil bli foretatt vannavstengning på deler av Hemnes vannverk, mandag 04.11.13 fra klokken 07.00 til klokken 12.00 på grunn av arbeid på ledningsnettet. Din eiendom kan bli berørt av dette og vi anbefaler at hovedkran holdes stengt i perioden.

Hemnes kommune
Tekniske tjenester