I forbindelse med arbeid på hovedvannledning blir vannforsyningen stengt i området Markusmoen-Villmoneset-Aspmoen torsdag 28.01 fra kl 09:00-11:00.