Formannskapets forslag til valg ligger ute til alminnelig ettersyn på servicekontoret, rådhuset i Korgen frem til 16. Juni 2016.