Alt om stortings- og sametingsvalget 2009 (og andre valg) samlet på ett sted. Løpende valgresultater på valgkvelden. Egne sider for valgmedarbeidere og pressen. Dette finner du på Departementets heimeside: www.valg.no

Stemmingsrapport

Kampanjeside med informasjon om stortingsvalget 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Reklamefilmer med Truls Svendsen, nedtelling til valgdagen, radioreklame, informasjonsfilm om stortingsvalget på 10 språk og et nytt valgspill. www.stemmingsrapport.no

Stortingsvalg, Sametingsvalg og Kirkevalg i Hemnes

2 dagers valg i Hemnes Kommune

Søndag 13.september kl. 16-21

Mandag 14.september kl. 09-21

Valglokaler:

 • Hemnesberget,: Hemnes Allaktivitetshus Aula
 • Finneidfjord: Finneidfjord Samfunnshus
 • Bjerka: Bjerka Kro
 • Korgen: Korgen Samfunnshus
 • Bleikvasslia,: Bleikvassli Skole gymsal.

Stemme hjemme?

Mandag 14. september (noen steder også søndag 13. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke valgstyret om dette hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Oppgi helst også et telefonnummer som vi kan nå deg på. Du må i henvendelsen fortelle grunnen til at du ikke kan møte fram der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Ta kontakt med valgstyret i din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme alene.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget, må være mottatt av valgstyret senest onsdag 9. september 2009.

Søknaden sendes:

Valgstyret i Hemnes kommune

Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Tlf. til valgstyret: 75197000

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming starter 10. august.

Nytt av året er at det er åpnet for tidligstemming fra 1. juli.

Hvis du ringer Hemnes kommune 75 19 70 00 kan du gjøre avtale for tidspunkt mellom 1. juli og 9. august hvor du kan komme på rådhuset og stemme. Dette gjelder både stortingsvalget og sametingsvalget.

Du kan også kontakte kommunen via epost; postmottak@hemnes.kommune.no

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntalet, så må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 14. september.

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at bare de som bor i kommunene Bodø, Narvik, Grane, Hemnes, Rana, Fauske, Tysfjord, Evenes og Sortland i Nordland kan avgi stemme på valgtinget (13. og) 14. september. Velgere i alle andre kommuner i fylket må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid.

Forhåndsstemme til sametings­valget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

 

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager, unntatt lørdager, mellom kl 0800 og kl 1500

fra mandag 10. august og til og med fredag 11. september 2009:

Servicekontoret, Rådhuset i Korgen

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:

Folkebiblioteket Hemnesberget

fra mandag 10. august til og med torsdag 10. september

Mandager………………… mellom kl 1100 og kl 1500

Tirsdager og Torsdager… mellom kl 1130 og kl 1830

Hemnes omsorgssenter, Hemnesberget 8. september fra kl 1000 til kl 1300

Korgen omsorgssenter, Korgen 9. september fra kl 1000 til kl 1300

De som stiller liste i Nordland til Stortingsvalget er følgende:

 • Det norske arbeiderparti
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Kristent samlingsparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Rødt
 • Samfunnspartiet
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Tverrpolitisk folkevalgte
 • Venstre

Her finner du listene med kandidatnavn.

Her finner du informasjon om sametingsvalget:

Hemnes kommune tilhører Sørsamisk valgkrets som har 5 lister:

 • Det Norske arbeiderpartiet
 • Norske Samers Riksforbund
 • Samenes Folkeforbund
 • Senterpartiet
 • Åarjel-Saemiej Gielh.

Spørsmål? Kontakt valgstyrets sekretær; bjorg.hansen@hemnes.kommune.no

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget og til Sametinget må du stå i manntall. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2009, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.
Dersom du har fått tilsendt valgkort, så vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står I manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 3. august, så bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:
 • Servicekontoret, Rådhuset i Korgen
 • Hemnes Folkebibliotek, Korgen
 • Hemnes Folkebibliotek, Hemnesberget

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen