Tradisjon tro, forventes utbrudd av Norovirus (magesjau) også i vinter.

For å forebygge smitte i egen enhet, både blant ansatte og beboere, har vi utarbeidet vedlagte informasjon til alle avdelinger.

Dette er informasjon som vil være nyttig for alle enheter i kommunen, men også for innbyggerne i kommunen generelt.