Det er ekstremt mye snø i fjellet i år, og det er ventet store vannmengder som følge av nedsmeltingen. De regulerte vassdragene har kapasitet til å ta unna de forventede mengdene, men i mindre bekker og tilsig må det forventes større vannmengder enn normalt. Følg ellers med på www.varsom.no for detaljert oversikt over flom- og skredfare.