Hunder skal holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

  • I tilknytning til boligområder og handleområder
  •  i parker,
  • på kirkegårder
  • på og ved skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsanlegg,
  •  offentlige badeplasser
  • anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon


Denne båndtvangen gjelder ikke for:

  • hunder som nyttes i reindrift,
  • gjeterhunder i landbruket,
  • jakthunder som under lovlig jakt og/eller lovlig trening godtgjøres å være ledsaget på en forsvarlig måte av eier eller besitter. NB! Bruk av jakthunder både under trening og jakt fordrer at man har fått tillatelse fra grunneier, i tillegg til at man skal ha kontroll på hunden sin og at den skal være sauerein.