Som følge av driftstekniske problemer med ventilasjonsanlegget har bassengrom med tilhørende toaletter vært utsatt for en kraftig kondensering med påfølgende fuktskader. Det vil ikke være mulig å åpne bassenget for bruk før de bygningsmessige skadene er utbedret og ventilasjons-/avfuktingsanlegget er reparert. Bassenget må også tømmes.

Hvor lang tid dette vil ta vil avhenge av omfanget på tiltakene, spesielt når det gjelder ventilasjonsanlegget, men det kan dessverre være snakk om uker. Mer informasjon kommer så snart omfanget er klarlagt.