Kommunestyret besluttet i møte 21.06.18 å utrede skolestruktur. Det økonomiske ble behandlet i Formannskapet 06.09.18 (sak 62/18) og i kommunestyret 27.09.18 (sak 53/18) og det ble bevilget 250 000.- til en slik utredning. Etter å ha vært utlyst på anbud i to runder (ingen leverte anbud 1. runde) er rapporten nå ferdig og levert av Norconsult. Den vil bli lagt inn til politisk behandling på nyåret. Videre behandling vil være klar så snart som nye møtedatoer for våren er vedtatt. Åpne link for å se rapporten.

Skolestruktur Hemnes kommune 2019_10_28.pdf