Enhetsleder, Merete Sollund, går etter avtale med NAV-Nordland over i en annen stilling i NAV.

Stillingen som NAV leder i Hemnes blir lyst ut med det første. Sollund vil stå i stillingen i Hemnes inntil ny leder er på plass.

Hilsen
Amund Eriksen
Rådmann i Hemnes Kommune
Tlf. 75 19 70 10, 41475680