Fisketur.jpg

Hemnes kommune forvalter to fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv i forbindelse med kraftutbygginger/reguleringer. Minst halvparten av de årlige innbetalingene skal lyses ut hvert år. Midlene ble ikke lyst ut i 2017, og det lyses derfor ut dobbelt beløp nå. For 2017 og 2018 utgjør dette til sammen fra de to fondene ca. kr. 95.000,-. Søknadsfrist 17.10.2018.

 

Vedtekter for bruk av konsesjonsmidler fra Bjerka-Plura-konsesjonen til opphjelp av vilt og fisk:

1)         Midlene forvaltes av Teknisk og miljøutvalget.

2)         Erstatningsmidlene fra Bjerka-Plura-konsesjonen skal benyttes til praktiske tiltak for

            fremme av fisk og vilt - inkludert praktisk tilrettelegging for jakt og fiske.

3)         Minst halvparten av de årlige inntektene utlyses årlig til søknadsbaserte prosjekter

4)         Det skal tilstrebes en balansert fordeling mellom fiske- og viltformål over tid.

5)         Inntil halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales som forskudd. Resten kan utbetales når 

            regnskap og ferdigmelding for tiltaket foreligger. Ved søknader som tilsier at hele tilsagnet       

            bør utbetales som forskudd, kan dette innvilges som enkeltsak.

For Kjensvatn-konsesjonen er det likelydende vedtekter med tillegg av formålet friluftsliv.

 

Har du/dere prosjekter/tiltak som faller inn under noen av formålene er dere velkomne til å søke.

Ved spørsmål kontakt Øystein Dyrlie tlf. 991 55 388 eller Marit Valla tlf. 954 76544 

Søknad sendes Hemnes kommune v/ Teknisk og Miljøutvalget (TMU), Sentrumsveien 1, 8646 Korgen, og vil bli behandlet av TMU i møtet den 8. november.

epost: postmottak@hemnes.kommune.no