Fylkesrådet har fordelt midler til kulturhus i fylket, og Svartebukta utescene har fått tildelt kr. 452 000.-. I løpet av våren(mars) vil arbeidene med å ferdigstille bygget intensiveres, og hvis alt går som planlagt – vil det bli åpning av utescena i juni i år.

Svartebukta