Sammenkomsten åpnet med musikalske innslag fra Hemnes kulturskole. Deretter holdt ordfører Kjell Joar Pettersen Øverleir en velkomsttale før alle fikk en nydelig middag. Deretter åpnet rådmann Amund Eriksen utdelingene med en tale til jubilantene – som deretter fikk sine gullklokker og avskjedsgaver. En koselig kveld med en fin markering for de som har jobbet i lang tid i Hemnes kommune.
Gullklokker
På bildet ser vi fra venstre de som fikk gullklokke: Kari Kvernmo Nilsen, Anne Karin Nilsen,Turid Skaret,
Gunn Lillebjerka Kristensen og Sølvi Bente Skaga
Her flankert av rådmann Amund Eriksen og ordfører Kjell Joar Pettersen Øverleir.

Sluttgaver
På bildet de som fikk sluttgave: Bak Randi Knutsen og Harald Riksen.
Foran Astrid Arntsen, Jan Gaute Buvik og Laila Riksen.
Flankert av rådmann Amund Eriksen og ordfører Kjell Joar Pettersen Øverleir.

Kjell Joar taler
Orfører Kjell Joar Pettersen Øverleir ønsker velkommen

Katrine spiller trompet
Katrine Fjelldal Lien fra Hemnes kulturskole spiller trompet akkompagnert av Elisabeth Knutsen

Oda spiller klarinett
Oda Molden fra Hemnes kulturskole spiller klarinett akkompagnert av Elisabeth Knutsen

Solveig synger
Solveig Anita Bygdåsmo fra Hemnes kulturskole synger akkompagnert av Elisabeth Knutsen