På en festlig tilstelning på Korgen Vertshus onsdag kveld ble det utdelt gullklokker og sluttgaver til ansatte og tidligere ansatte i Hemnes komune. Gullklokke til ansatte utdeles etter 25 års tjeneste i kommunen, og det deles også ut en gave fra arbeidsgiver til ansatte som slutter etter å ha vært ansatt i kommunen i minst 25 år. Ordfører Kjell Idar Juvik sto for utdelingen.

Gullklokkeutdeling

Disse er sluttet i Hemnes kommune og fikk utdelt en gave fra orfører Kjell Idar Juvik for mange års tjeneste i kommunen. Fra venstre: Ordfører Kjell Idar Juvik, Kari Davidsen, May Trongmo, Ivar Hagen, Magnus Storvik, Aud Mediå, Håkon Kvitnes, Toril Prestengshaug og Inger Pettersen.

Sluttpakke

Disse har vært ansatt i 25 år i kommunen og fikk dermed utdelt gullklokka. Fra venstre ordfører Kjell Idar Juvik, Ingeborg Elvebakk, Ingunn Bang Nilsen og Gerd Vaag.

Det var også underholdning med elever fra Hemnes kulturskole.

Håland spiller

Bjørg Håland med Ragnar Meidell ved pianoet.

Kjemhei spiller

Jenny Sofie Kjemphei Larsen og Ragnar Meidell fra kulturskolen.