Gullklokke  2010  2

Følgende fikk utdelt gullklokke etter 25 års tjeneste i Hemnes kommune: Kari Lillebjerka, Lisbeth Vassdal, Solveig Fredheim, Laila Riksen, Karin Flostrand, Ingunn Jakobsen, Vigdis Kjeldsen, Gerd Valla, Tina Kjeldsen, Jon Ervik, Bjørg Hanssen, ordfører Kjell-Idar Juvik og varaordfører Synnøve Ødegård. I tillegg vil Lise Skjærvold som ikke var til stede få overlevert sin klokke ved en senere anledning.

Sluttgave  2010  2

Følgende fikk sluttgave fra Hemnes kommune - utdelt av ordfører Kjell-Idar Juvik og varaordfører Synnøve Ødegård
Fra venstre: Ordfører Kjell-Idar Juvik, Ann-Margit Ånonli, Else Lauvbakk, Pernille Fjeldavli, Per-Jomar Hoel, Ann Gjermo, Eva Jørgensen, Terje Kosmo, Einar Evensen, varaordfører Synnøve Ødegård. Bjørnar Hjerpbakk og Birger Fedje - som ikke var til stede - vil få sin sluttgave ved en senere anledning.