Utdeling av erkjentlighetsgaver
Mottakere av gullklokke for 25 års tjeneste i Hemnes kommune i 2009
gullklokke 2009

Fra venstre: Ingunn Bakken, Laila Rønning, ordfører Kjell-Idar Juvik, Gislaug Hatten, Jorid Ottermo og Reidun Forsbakk

Marianne Tømmermo, Tove Nyrud Vasdal og Anne Lise Brygfjeld var ikke tilstede ved utdelingen.

Mottakere av gavesjekk for ansatte som gikk av med pensjon i 2009 etter minst 25 års ansettelse i Hemnes kommune
Pensjonister 2009

Fra venstre: Ordfører Kjell-Idar Juvik, Bjørg Semundseth, Asbjørn Svenning, Hendy Svenning, Reidun Sneli, Marie Sjøgård, Siri Trongmo, Trond Landfastøien og Karen Grøneng.

Eva Harriet Bech var ikke tilstede ved utdelingen.