Gjennom kontakt med fylkesrådet i Nordland er det opplyst at det pr. tiden ikke er noen forandringer i status for Fv 808. Vedtaket står som det har gjort. Det jobbes med en økonomiplan, men på nåværende tidspunkt er signalene at opprinnelig prioritering av utbedring opprettholdes. Forsinket utsendelse av anbudspapirene vil nok medføre litt forsinket oppstart med utbedringene. Det vil antakelig føre til litt forsinket avslutning av utbedringene.

En forsinket oppstart fører til at vedlikehold på Fv 808 blir prioritert nå i høst. Tilbakemeldingene fra vegvesenet er at dekkeutbedring på Hemnesberget er bestilt. Det betyr at det blir asfaltert over de verste arealene (dvs ikke kun alminnelig lapping). I følge vegvesenet vil vedlikeholdet startes opp i løpet av uke 38.