På oppdrag fra Hemnes kommune ble det i går 10. desember gjennomført sprenging i steinbruddet i Juvika.
Etter sprengingen ble det registrert uønsket hendelse med sprut fra salven, og nedfall av stein i boligområdet. 
Hemnes kommune tar hendelsen på største alvor og har iverksatt kartlegging av årsaksforhold og skadeomfang i samarbeid med utførende entreprenør, samt gjennomgang av egne rutiner.

Hemnes kommune anmoder beboere i området om å ta kontakt dersom det avdekkes forhold som kan tilskrives hendelsen. 
 
Tekniske Tjenester.