PRESSEMELDING, 9.8.19

Hemnes topper UNICEFS rangering av kvaliteten i barns oppvekst og levevilkår blant norske kommuner!

UNICEF Norge har siden 2015 utført en årlig analyse der de ser på hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge bruker per barn, og i hvilken grad de leverer de tjenestene barn har krav på. De fem områdene som måles er barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

UNICEF Norge ser på kommunenes rapporteringer til Statistisk sentralbyrå innen barnevern, skole, barnehage, kommunehelsetjeneste og kulturtilbud, og rangerer kommunen på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best. Tallene er et gjennomsnitt for de siste tre årene.

I analysen for 2018, topper Hemnes kommune denne rangeringen med score på 4,08. Hemnes følges av Karlsøy​, Tinn​, Nore og Uvdal​, Sunndal​, Vinje​, Lyngen, Namsskogan, Hemne og Ål som de 10 øverst rangerte kommunene.

I 2017 lå Hemnes på 10. plass, men har altså økt sin satsing på barn og unge sammenlignet med andre kommuner siden da.

Rapporten påpeker kun forskjellene mellom kommunene, og går ikke inn årsakssammenhenger. UNICEF uttaler i sin pressemelding at pengebruk på området ikke utgjør hele bildet.: «Man kan tenke seg at kommuner med samme økonomiske rammevilkår i utgangspunktet burde gjøre det likt, men det er altså ikke nødvendigvis slik. Et eksempel er Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Den er best av fem på rangeringen, men hele 146 kommuner bruker mer penger enn dem.

Det er likevel klart at kommunenes budsjett spiller en stor rolle. Felles for de ti kommunene på topp, er at de bruker mer penger enn landsgjennomsnittet på barn og unge. De leverer spesielt bra innenfor helsetjenester og kulturtilbud.»

Kommuneanalysen er ekstra hyggelig lesing basert på at Hemnes kommune over lengre tid har scoret under gjennomsnittet på undersøkelser om barn og unges oppvekstsvilkår, som f.eks. Ungdataundersøkelsen. Kommunen og lokalsamfunnet har derfor over tid jobbet målbevisst med å bedre dette. Målet er å være den beste oppvekstkommunen på Helgeland! For tiden er arbeidet mot barn og unge i kommunen spisset gjennom satsingen Ung i Hemnes og prosjektet God oppvekst i Hemnes. All innsats mot barn og unge søkes koordinert og sett i sammenheng - fra før fødsel til hemnesværingene er unge voksne. Dette er en stor og krevende satsing. Arbeidet er langsiktig og involverer mange aktører både politisk, administrativt og i lokalsamfunnet. På nåværende tidspunkt har vi ikke rukket å vurdere årsakene til at kommunen scorer så høyt på UNICEFs analyse. Det er likevel å håpe at årets score er en indikasjon på at vi er på rett vei, og at dette er en anerkjennelse vi kan ta med oss i det videre arbeidet.

«Jeg er både veldig stolt og veldig glad, først og fremst er jeg glad på vegne av barna.  Dette viser at systematisk arbeid over tid gir resultater. Det har hele tiden vært et overordnet mål å skjerme barn og unge, samt videreutvikle tjenestene som er direkte knyttet til dem.  Dette viser denne rapporten at vi har lyktes med.  Og så må jeg si at å være best i landet kjennes godt ut.

Nå er det viktig å ikke la dette bli en sovepute, vi må fortsatt ha trykket oppe og levere tjenester av god kvalitet.», uttaler Ordfører Christine Trones.

 

Sissel Karin Andersen

Ass.rådmann, Hemnes kommune

9.8.19

 

Kilder:

Pressemelding UNICEF 8.8.19: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/barna-blir-taperne-i-flere-norske-kommuner?publisherId=17846799&releaseId=17868616

Rapporten «Kommuneanalysen» UNICEF: https://www.unicef.no/kommuneanalysen/

Artikkel Kommunal Rapport (krever pålogging) 8.8.19: https://kommunal-rapport.no/2019/08/unicef-norge-hemnes-best-pa-barn

Vedlegg:

Kommuneanalysen 2019, UNICEF Norge

kommuneanalysen_2019.pdf