UNGJOBB 2019

Hemnes kommune fortsetter med Ungjobb.

Ungdom født i 2003, bosatt i Hemnes kommune.

Inntil 75 timer. Refusjon inntil 45%.

Arbeidsforhold i Ungjobb skal godkjennes av kommunen.

• Arbeidsgivere registrerer seg via skjema

• Ungjobber registrerer seg som jobbsøkere

• Viktig at ungjobbere selv gjør en innsats for å ordne seg jobb

• Registrerte arbeidsgivere får tilgang på jobbsøkerne

 

Tilbud til ungdom avhenger av interesserte arbeidsgivere.

Lønn/arbeidstid etter gjeldende tariff/avtaleverk.

Jobbsøknader registreres via «utlysninger/ledige stillinger»  på hjemmesiden.

https://rekruttering.hemnes.kommune.no/recruitment/opening?1

Søknadsfrist 31.05.2019.