Det er budsjettert midler til ungjobb 2020.

Informasjon om søknadsfrist og refusjonsordning for arbeidsgivere kommer innen 15.05.20.