Informasjon om Ungjobb 2017

Målet med portalen er å sette ungjobbere i direkte kontakt med arbeidsgivere gjennom en forenklet og løpende søkeprosess (Elektronisk)

På denne måten unngår vi at Hemnes Kommune blir et forsinkende mellomledd. Samtidig håper vi at løsningen bidrar til at avsatte midler i størst mulig grad går til Ungjobberne, og ikke til å administrere ordningen.

  • Arbeidsgivere har ansvaret for å legge ut sine jobber i systemet slik at disse kan søkes på av ungjobbere.
  • Ungjobbere må selv sende en forenklet søknad på jobber av interesse. Dette gjøres elektronisk, og svar gis i løsningen med varsel på SMS.
  • Avtaler kan inngås så snart ungjobber har søkt og fått et tilbud fra arbeidsgiver.
  • En ungjobber kan ha inne 3 aktive søknader til enhver tid.
  • Utlyste jobber og inngåtte arbeidsforhold kontrolleres av Hemnes Kommune.

Vi håper at både arbeidsgivere og ungjobbere benytter seg av ordningen, og at årets kull får mange jobber å søke på.  Arbeidsgivere blir løpende oppfordret til å legge ut jobber så raskt så mulig, og inngå avtaler så snart riktig kandidat er funnet.

Husk at dette kan gjøres uavhengig av registreringsfristen for å være med i selve ordningen som er satt til 31.05.2017

Velkommen til Ungjobb 2017!

Med hilsen
Hemnes Kommune

Registrering:

ungjobb banner.png